den Tilting table test Det er nyttig når du vil teste hjerte og kar-systemet fordi du mistenker sykdommer der det endres. I alle fall er hovedsymptomet for disse patologiene svimlende eller følelse av svimmelhet. Noen av disse sykdommene er følgende:

  • Bradykardi og elektriske blokker: Når hjertet har forandringer i den elektriske ledningen, slår beats ned, og pumping av blod til hjernen er ikke nok.
  • Vasovagal synkope: Som et svar på forskjellige stimuli (varme, stående lenge, kvalme, etc.) kan det oppstå en midlertidig senkning av blodtrykket. Dette betyr at blod ikke kan føres riktig inn i hjernen og svimning oppstår.
  • Angina på brystetSelv om det vanligvis tar smerte, gir det i noen tilfeller ikke noe annet symptom enn besvimelse eller tretthet (hos diabetikere, for eksempel). Under testen kan endringer i myokardisk iskemi detekteres.
  • Neurologiske endringer: epileptiske anfall, migrene eller forbigående cerebral iskemi, er noen av årsakene til besvimelse. Med testen av vippebordet kan ikke diagnostiseres, men det kan være et av de første trinnene for å utelukke hjertesykdommer og tenke på denne typen sykdommer.

AMAL - NÅR DU DØR (November 2019).