Det anbefales å lage en O'Sullivan test til alle gravide kvinner som er mellom den 24. og 28. uke av svangerskapet. Det er innen den sjette graviditetsmåneden, som er den siste måneden i graviditetens andre trimester. Til denne dagen utfører gynekologen eller jordemor denne testen til alle kvinner som er under oppfølging av dem på grunn av deres graviditet.

Det kan hende at en kvinne ikke overvåker graviditeten ved gynekologi på riktig måte. Dette skjer når en kvinne ikke er klar over at hun er gravid til månedene er gått, fordi hun ikke har tilgang til helsetjenester, eller fordi hun ikke er bekymret for vitenskapelig kontroll av en lege. I disse situasjonene må O'Sullivan-testen utføres selv om den 28. graviditetsuke er gått og tredje trimester av graviditet allerede er nådd.

Det er også andre situasjoner der O'Sullivan-testen må utføres før de planlagte datoene, selv i første trimester av graviditeten. Disse situasjonene er:

  • Moderens alder lik eller overlegen 35 år.
  • Fedme, det vil si kroppsmasseindeks (BMI) lik eller større enn 30.
  • Intoleranse mot karbohydrater eller graviditetsdiabetes i andre tidligere graviditeter.
  • Historie om diabetes i førstegrads slektninger.
  • Har tidligere hatt en baby med føtal makrosomi.
  • Fast basal glykemi mellom 100 og 125 mg / dl.

NÅR JEG ER SYG (November 2019).