Laryngoskopi er en nyttig teknikk i følgende situasjoner eller helseproblemer:

  • Studie av kronisk hals smerte: Laryngoskopi brukes til å identifisere lesjoner som forårsaker sår hals mer enn tre uker med evolusjon, og det reagerer ikke på vanlig medisinsk behandling.
  • Forandringer av stemmen: kan diagnostisere sykdommer i vokalledninger. Før du gjør det for dette formålet, bør du vente i tre uker fordi de i mange tilfeller er forbigående laryngitt som ikke krever studium.
  • Kronisk hoste: Når en person begynner å hoste i mer enn tre uker eller den vanlige hosten endrer form, må det undersøkes at det ikke er noen endringer i øvre luftvei.
  • Mistenkt kreft: Laryngoskopi gjør det mulig å observere om det er svulster i øvre luftveier, svært hyppige hos røykere.
  • choking: Bekrefter blokkering av øvre luftvei av utenlandske elementer. Noen ganger tillater det å nå dem og trekke dem ut.
  • Vanskelighetsgrad å svelge: Denne testen lar deg utelukke fysiske skader som hindrer svelging. Bevegelsen av pharyngeal muskulaturen kan observeres live.
  • Tar biopsier: I mistenkelige kreftmasser, strykepolypper eller kroniske sår, kan det tas prøver med små pincers eller nåler.
  • Intuber luftveien: anestesiologer eller intensivistiske leger bruker laryngoskopet i ubevisste personer til å observere øvre luftvei og introdusere et hulrør som tillater ventilasjon av pasienten og kunstig opprettholder pusten.

Hur ser stämbanden ut? (November 2019).