Når du starter deg selv motta trusler eller fornærmelser gjennom nettverket, eller vet hvem som mottar det, er det viktig å kommunisere til en person som kan bremse denne situasjonen, enten til læreren eller til foreldrene, ved mindreårige. Disse må vedta passende tiltak som kan variere fra tilbaketrekking av tilgang til Internett til mindreårige, samt den aktuelle klagen for domstolene, slik at myndighetene vedtar de riktige midler.

For dette utvikler hvert land sin egen handlingsplan i tilfelle cyberbullying eller ciberbullying, hvor de rettslige og politiorganene samordnes, identifiserer aggressoren og vedtar de første avskrekkende tiltakene, og i tilfelle ikke-opphør av trakassering, andre kriminelle som kan føre til frihetsberøvelse.

Ruter for å oppdage cyberbullying i tid

Det grunnleggende er at det oppdages så snart som mulig, fordi effektene det vil få på offeret, vil bli lavere, og gjenopprettingsprosessen vil bli raskere og mer effektiv, siden utseendet på kroniske symptomer vil bli unngått. som utløser psykiske lidelser, vanskeligere å overvinne.

En uregelmessig og uregelmessig oppførsel, problemer i drømmenes forlikning eller overflødig tretthet, kan være de første tydeligere symptomene som kan hjelpe foreldrene til å oppdage cyberbullying. Deretter vil innadvendt atferd, sosial isolasjon og prestasjonsreduksjon gradvis oppstå, noe som bør være ledetråder for lærere at studenten har et problem.

TEENS REACT TO YOU LOOK DISGUSTING (November 2019).