Som med voksne, liker barna å lese og glede seg, spesielt siden det vanligvis er en form for kontakt med sine jevnaldrende eller en nær voksen, og det blir en tid for sosialisering for dem.

På den annen side, historier øker barnas fantasi og kreativitet, siden de forteller en serie historier som tillater dem å utvide sin mentale horisont og lære å leke med sin egen fantasi. I tillegg beskriver historiene virkelige hendelser som gir en mer nøyaktig kunnskap om sitt miljø og viser en rekke handlingsmønstre i ulike situasjoner, noe som hjelper utviklingen av barns personlighet.

På språkutviklingsnivå er lesing veldig nyttig for barn, fordi det tillater dem å utvide sitt vokabular og tilegne seg grammatiske strukturer av språket. Så langt som å skrive er bekymret, takker de historiene de setter pris på to nødvendige egenskaper for å lære å skrive: linearitet og directionality.

Historiene, som er en rekke handlinger, letter barnet til å styrke deres spatio-temporal strukturering fordi det lærer gjennom en tredje person som det ofte blir identifisert (hovedpersonen), at aktivitetsforløpet har en sekventiell logikk.

Minne er et av aspektene som jobber med lesing og kanskje går ubemerket av voksne, som kan virke relativt ubetydelige. Imidlertid kan evnen til å huske forskjellige tegn og historier føre til et betydelig fremskritt i barnas minne, da de begynner å lage sine første minner.

Game Theory: Super Smash Bros Ultimate Ending EXPLAINED | World of Light True Ending (November 2019).