Det er to grupper eller typer myasthenia gravis klinisk godt differensiert, okulær gravis og generalisert myasthenia gravis:

Oksulær myasthenia gravis

Den representerer 20% av MG. Sju av ti berørte begynner å presentere okulære symptomer; Av dem utvikler 80% til generalisert form i 1-3 år. Halvparten av denne gruppen er seronegativ.

Generell myasthenia gravis

Det representerer 80% av tilfellene. Ocular, trunk og lemmer muskler er påvirket. Den inneholder andre former:

  • slagflaten: muskler i ansiktet, gane, tale, svelging påvirkes.
  • åndedretts: Innånding av respiratorisk muskel (den mest alvorlige).
  • seronegative: 6-12% av pasientene har ikke antistoffer mot acetylkolinreseptoren, men 50% av dem har antimuskistoffer, noe som indikerer en dårligere prognose.
  • Transient neonatal: 10-20% av nyfødte av myastheniske mødre har MG på grunn av antistoffer av moderkaken. Forårsaker svakt gråt, vanskeligheter med å suge, muskelsvikt. Den vises i 48-72 timer og kan vare opptil 2-3 måneder. Det er midlertidig.
  • Induksert av en medisinering: "Penicillamin" (for revmatoid artritt) kan forårsake forbigående myastheni.
  • Spontan remisjon: i 20% av tilfellene i de første årene av utviklingen.

 

Type II hypersensitivity (cytotoxic hypersensitivity) - causes, symptoms, & pathology (November 2019).