den behandling av uttakssyndrom det antar en integrert inngripelse av tre perspektiver; medisinsk, psykologisk og sosialt:

  • medisinsk: Med narkotika vil den spesialiserte legen forsøke å kontrollere de fysiske symptomene på tilbaketrekningssyndromet og redusere intensiteten og sannsynligheten for bivirkninger av det samme. I enkelte tilfeller, og avhengig av stoffet, må legemidlene administreres av helsepersonell, og pasienten må være innlagt på sykehus for administrasjon og kontroll av symptomer.
  • psykologisk: Det er viktig å hjelpe pasienten med å overvinne syndromet med kondisjonert eller psykologisk tilbaketrekning, og dermed hindre tilbakefall. Psykoterapi hjelper pasienten til å identifisere og kontrollere situasjoner som førte til at han spiser stoffet ved å lære alternative strategier for forbruket av det.
  • sosial: i mange tilfeller aksepteres forbruket av stoffet og oppfordres av referansegruppen (for eksempel). Det er nødvendig å hjelpe personen til å etablere nye sosiale nettverk hvor forbruket ikke utføres, og dermed redusere sannsynligheten for tilbakefall.

Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas (November 2019).