Målet med behandling av agorafobi er å få pasienten til å møte de fryktede situasjonene ved å kontrollere sine angstsymptomer. Den mest effektive psykologiske behandlingen er kognitiv atferdsterapi, som i noen tilfeller må kombineres med farmakologisk behandling indikert av psykiateren.

Fra terapien er pasienten opplært i oppkjøpet av nødvendige ferdigheter for programmert og kontrollert eksponering for den fryktede situasjonen. Disse strategiene inkluderer å kontrollere de fysiske følelsene av angst som er avledet fra agorafobi, ved hjelp av avslappeteknikker, tankehåndtering før, under og etter eksponering, samt trening i ferdigheter hvis fravær kan forverre symptomene på angst. (for eksempel trening i sosiale ferdigheter i tilfelle en pasient der fraværet av dem øker nivået av angst).

Det er svært viktig at pasienten med agorafobi lærer å Unngå eller unnslippe fra disse situasjonene, ellers ville det føle frykten. Derfor bør disse situasjonene bli hierarkisert mellom pasient og terapeut i henhold til angstnivået som pasienten opplever når de blir utsatt for dem. Det er jevnlig at i de første øyeblikkene følger terapeuten pasienten til å utsette seg for slike situasjoner.

Kognitiv terapi ved panikkliding med agorafobi (November 2019).