den symptomer initialer av mesothelioma vises vanligvis måneder før diagnosen i form av brystsmerter (ikke pleuritisk, som en punktering, men døv og dårlig lokalisert), så vel som dyspné (følelse av åndedrettsstress) variabel i forhold til mengden pleural effusjon.

Tørr hoste, feber og nattesvette, asteni (tretthet) og vekttap kan også oppstå. Det forekommer mesteparten av tiden ensidig (95%), og spesielt i området med høyre hemithorax (60%), sannsynligvis i forhold til sitt større volum.

Progresjonen av sykdommen produserer luftveissvikt, og invasjonen av nabostrukturer kan føre til dysfagi (vanskeligheter med å svelge), dysfoni, brakial plexopati (nerve plexus involvering) eller overlegen vena cava syndrom (når det oppstår kompresjon av disse hovedveinsymptomene som dyspnø, hevelse i ansikts- og armnivå, hoste, brystsmerter, dysfagi, cyanose, overbelastning, hodepine og svimmelhet).

Mesotheliom kan også være ledsaget av symptomer avledet fra Paraneoplastiske syndromer (Dette er forskjellige grupper av symptomer som kreftpasienter lider, og som ikke kan forklares ved den lokale invasjonen av svulsten eller dens metastaser, men er forbundet med utslipp av biologisk aktive stoffer ved svulsten, som utøver deres effekter på avstand - faktisk kan de være det første tegn som advarer om tilstedeværelsen av en svulst).

The Inside Story of Cannabidiol - What are the Benefits of CBD? (November 2019).