den viktigste symptom på diabetes insipidus sentralt er polyuri, det vil si eliminering av store mengder urin. I tillegg er det ledsaget av polydipsi (økt følelse av tørst assosiert med inntak av store mengder væske) og nicturia (urinerer spesielt om natten).

Hos pasienter med diabetes insipidus er urinen hypotonisk (den har få ioner) og det daglige volumet varierer mellom 4 og 10 liter.

Symptomene på diabetes insipidus vises vanligvis plutselig; pasienten trenger drikke hele tiden, dag og natt, spesielt kalde drikker.

Det er også oppdaget hipernatremia i blodet, det vil si en økning i natriumkonsentrasjonen i blodet, siden vannet som trengs for å fortynne det, går tapt i urinen. Dehydrering kan til og med skje hvis pasienten av forskjellige årsaker ikke kan drikke.

Foredrag om diabetes ved professor Tina Vilsbøll - Del 3 (November 2019).