den symptomer de vil variere avhengig av typen ataksi og alvorlighetsgraden av det. I noen tilfeller, i ataksier som forekommer forbundet med visse skader eller sykdommer, kan symptomene bli bedre over tid, eller til og med forsvinne.

Ataxia påvirker koordinasjonen av bevegelser, og kan gi følgende symptomer:

 • Vanskelighetsgrad for å utføre frivillige bevegelser på en koordinert og presis måte.
 • Vanskelighetsgrad å gå og opprettholde balanse i stående (støttet på begge føttene i oppreist stilling).
 • Dysartria (vanskeligheter med å artikulere ordene når du snakker). Pasienten kan også ha problemer med å kontrollere volumet eller tonen i talen.
 • Dysfagi (vanskeligheter med å svelge), noe som kan forårsake kvelning og kvelning.
 • Mindre ansiktsuttrykk
 • Tremor.
 • Nystagmus (rask, ufrivillig, rytmisk og repeterende øyebevegelser, kan være vertikal, horisontal eller sirkulær).
 • Kak graven (fot med overdreven plantarbue).
 • Visjonsproblemer
 • Høreproblemer
 • Depresjon, på grunn av endringer i livskvaliteten til pasienter på grunn av symptomene beskrevet ovenfor.

Cerebellar Gait (November 2019).