den symptomer på amnesi De fokuserer i utgangspunktet på tap av tilgang til minne, enten fra spesifikke og spesifikke data, for eksempel datoer eller navn, til mer generelle hendelser og til og med til personens egen bibliografi. Avhengig av alvorlighetsgraden av forstyrrelsen, vil påvirkning være av mindre eller større størrelse, selv om det er umulig å huske noe fra fortiden.

Denne minne tapNår det er mer seriøst og omfattende, kan det også medføre forverring i personens mellommenneskelige og arbeidsforhold, antisosial oppførsel som han forsøker å lindre det sosiale presset han føler når han ikke klarer å fungere i samfunnet.

Det er verdt å nevne at selv om det kan være et underskudd i deklarative minne, det vil si at personen kanskje ikke kan fortell hendelsene fra fortiden, forblir det prosessuelle minnet intakt, takket være det vi kan utvikle i det daglige livet gjennom som vi vet hvordan du skal utføre oppgaver som å gå, knytte våre skoene ...

Det er ofte et tap av minne om øyeblikkene før hendelser som trafikkulykker som medfører et slag mot hodet eller alkoholforgiftning, fordi hjernen ikke hadde nok tid til å ta opp "minnefotavtrykk" og Med dette er det umulig å gjenopprette det.

How Do Concussions Cause Amnesia? (November 2019).