For å få tak i Resultater av Snellen-testen En veldig enkel mekanisme er brukt: hvert brev du har identifisert eller mislyktes, har et lite nummer nedenfor som hjelper oculisten til å kjenne din grad av synstap. Dette tallet angir målere som brevet skal identifiseres på. For eksempel vil en 12 bety at brevet skal ses 12 meter unna.

For å forholde seg til ditt synssvikt, vil en brøkdel bli brukt hvis nevner vil være nummeret på bordet og telleren til målene som du ser det. For eksempel betyr 6/12 at et brev som skal ses 12 meter unna, kun kan ses på 6.

Under testen beveger du deg ikke fra bordet, du forblir alltid på ca seks meter fra den. For å studere det uten å bevege seg, endres bokstavene i størrelse fra noen svært små til svært store. Ved tidligere studier vet vi hvilket brev som tilsvarer hvilken avstand, slik at du kan utføre testen komfortabelt uten å forlate stedet.

En vanlig forvirring relatert til resultatene av Snellen-testen er å forvirre dioptrene som et mål for synsskarphet. den dioptrier de refererer til tapet av øyets evne til å fokusere på grunn av brytningsfeil. Det er virkelig målet for korrigering av synsskala.

How to Check Visual Acuity (November 2019).