Med tanke på hva du har lest så langt, er det mulig at du kommer til å tenke på mennesker i ditt miljø som er motstandsdyktig eller ideell om hvordan du skal være. den motstandsdyktige mennesker De presenterer følgende profil:

  • De er positive mennesker og med en sans for humor.
  • De liker å nyte menneskelige relasjoner; de er omgjengelige, de sameksisterer lett med dem, de er selvsikker når de kommuniserer, og så videre.
  • Presentere en tilstrekkelig kontroll over impulser og deres følelser generelt.
  • I motsetning til motgang presenterer de a Intern kontrollplass, det vil si at det er et høyt forhold mellom deres oppførsel og konsekvensene av dem. På samme måte anser de at de i motsetning til motgang har ressurser til å løse problemet eller kontrollere deres følelser ("hva som har skjedd med meg, er kontrollerbar av meg eller jeg kan kontrollere hvordan det påvirker meg").
  • De har høy kapasitet til selvmotivasjon.
  • De har et tilstrekkelig nivå av selvtillit og oppfattes som kompetente, slik at de stoler på seg selv.
  • Personer med motstandskraft er fleksible i sine tanker.
  • Deres oppførsel har en tendens til altruisme; De liker å gjøre ting for andre, og er viktige for at de skal trives med dem rundt dem.

Demonstrasjon av Cornertape (November 2019).