den empatisk folk de får store fordeler av sosial natur takket være deres evne, fordi de får andre til å føle seg forstått, lyttet til og følelsesmessig samlet.

den profil av empatisk folk Det er preget av:

  • Presenter en forhøyet sosial følsomhet: de bekymrer seg om andres problemer, andres følelser og så videre.
  • Ta tak i ikke-verbal kommunikasjon av de andre: de vet hvordan de skal lese i bevegelsene, i stemmen, osv., de følelsesmessige tilstandene til sine jevnaldrende.
  • Vet hvordan du gir sosial tilbakemelding: De kan vise andre at de har fanget sine følelser.
  • Vær respektfullDe vet hvordan de skal akseptere andres følelser og atferd, uavhengig av om de godkjenner dem.
  • De liker å lytte (ikke bare høre), og de er gode samtaler.
  • Respekter eller forstå grunnene av andres oppførsel.
Oppdag om du er en empatisk person som utfører denne testen

Basically I'm Gay (November 2019).