De fleste av elektriske ulykker de kan forebygges, både hjemme og på arbeidsplassen, for dette er det verdt å vite hvordan elektrisitet fungerer for å unngå dem. Etter noen tips blir det lettere å ha en ulykkesfritt hjem av denne typen:

 • Ikke ha ubeskyttede kabler og i synet eller innen rekkevidde av barn.
 • Unngå bruk av elektriske apparater mens det er våt, i badekar, dusj, svømmebasseng ... tørk hendene godt før du håndterer disse enhetene.
 • Følg sikkerhetsinstruksjonene for elektriske apparater og husholdningsverktøy.
 • Beskytt stikkontaktene til barn med plastlokk.
 • Lær de små farene med elektrisitet. Barn bør ikke berøre elektriske gjenstander hvis de er barfot eller våte.
 • Forsikre deg om at kablene ikke kan berøres ved et uhell, sett på elektrisk tape og lagre eller beskytt dem.
 • Når du fester en elektrisk enhet, må du koble den fra før strømforsyningen. Beskytt deg selv hvis du skal manipulere støpsler eller elektriske ledninger med gummihansker, sko med gummisåler og bruk godkjente verktøy med plastgrep.
 • Når du trekker ut støpselet, trekk ikke kabelen, men plasthodet.
 • Unngå å overbelaste pluggene ved hjelp av flere elektriske tyver.
 • Respekter tegnene som kunngjør fare ved kilder til elektrisitet.
 • Etter en sterk storm nærmer du ikke ødelagte poler av lys og falt kabler.

Das Phänomen Bruno Gröning – Dokumentarfilm – TEIL 2 (November 2019).