Uttrykket og reguleringen av følelser er en del av en læringsprosess som foregår gjennom hele utviklingen av barnet. Hjelp barn til lær å identifisere sine følelser og de andre Det er en grunnleggende oppgave som foreldrene kan utføre for å forhindre tilfeller av sekundær aleksitymi. For dette er det viktig å la barnet uttrykke sine følelser, slik at vi senere lærer dem å regulere dem. For å oppnå dette må kommunikasjonsstilen mellom barnet og foreldrene være direkte, noe som til enhver tid uttrykker respekten for barnets følelsesmessige tilstand, kombinert med klare utdanningsretningslinjer som hjelper ham til å klare det.

For å forbedre emosjonell utdanning hos barn, kan foreldre hjelpe seg med allerede forberedte materialer der de læres hvordan man uttrykker og regulerer ulike følelser i et spillformat. Eksempler på disse er 'The Bingo of Emotions' eller 'Rabid Animals', fra TEA Publishing House. Også historiene og metaforene er gode verktøy som hjelper de små til å forstå deres følelser på fantasiens hånd.

Vi må også huske på at foreldre er de viktigste modellene av kjærlighet til barn. Vi kan ikke forvente et barn å uttrykke sine følelser hvis vi ikke gjør det selv. Foreldre som gjemmer sine følelser, lærer barna sine å undertrykke dem. Derfor er det hensiktsmessig at i familiemiljøet er det et uttrykk for åpen og tilstrekkelig kjærlighet.

Behandlingsforløp, samarbeid og kompetanseheving ovenfor mennesker med ROP-lidelser (November 2019).