den PCR-resultater Det kan ta flere uker siden prøven er samlet for å studere den. For å plukke dem opp må du gå til en annen avtale, siden dokumentasjonen alene ikke kan tolkes av pasienten. I konsultasjonen vil legen kunne gjøre den mest hensiktsmessige tolkningen av resultatet. Hvis du blir tatt opp, vil de bli informert under ditt opphold på sykehuset, eller etterpå hvis du har blitt utslitt før.

PCR uttrykkes i tallverdier, men det er ingen standardgrenser for alle studier. Hvert mål har sine egne verdier, slik at en cytomegalovirus-PCR på 100 ikke må ha samme verdi som en PCR av Chlamydia av 100.

Vanligvis kan resultatet av PCR oppsummeres som positivt eller negativt. Det vil si, vi har funnet DNA vi forventet, eller ikke. Dette er viktig for å kunne identifisere bestemte bakterier og gi et bestemt antibiotika, eller kunne diagnostisere en genetisk sykdom og måle mengden av mutert DNA.

Selv om det er en svært effektiv test, kan det gi falske positiver. Husk at primeren kan følge DNA som vi vil oppdage, men binder ved en tilfeldighet til andre DNA-kjeder som er i nærheten. Falske negativer er mer sjeldne, siden DNA vanligvis oppdages.

Analyzing Quantitative PCR Data (November 2019).