Fra 0% til 33%

Ingenting usikkert

Du stoler på din evne til å ta avgjørelser, slik at du opptrer på en ganske trygg måte. Dette er bra, men vær forsiktig så du ikke blir for impulsiv under noen omstendigheter.

Fra 33% opp til 66%

Usikkerhet i sin rette grad

Du foretrekker å ta deg tid før du tar en beslutning. Denne holdningen vil hjelpe deg med å unngå mulige feil, men vær forsiktig så du ikke gjenskaper for mye i mulige alternativer, aldri å ta avgjørelsen.

Fra 66% til 100%

Veldig usikkert

Graden av usikkerhet blokkerer deg, og dette faktum kan være mer problematisk enn å forvirre deg. Ikke vær redd for feil; fra dem du lærer, og bare fra å overvinne vil du få tillit.

Polestar 2 Reveal | 100% electric | full presentation 40 min | (November 2019).