Fra 0% til 33%

Veldig rolig barn

Ditt barns oppførsel er utmerket. Så mye, det vil kanskje være bra å observere ham godt hvis det er et problem med hemming i hans oppførsel.

Fra 33% opp til 66%

Aktivt barn innen normalt

Den rastløshet som barnet ditt presenterer kan forstås innenfor normalitetsområdet. Hvis din oppførsel ikke forstyrrer livet ditt (familie, venner, skole, etc.) ikke se bort fra det. Bare lær ham å respektere reglene.

Fra 66% til 100%

Barn med mulig hyperaktivitet

Det ser ut til at barnet ditt har oppmerksomhetsproblemer, impulskontroll, læring, oppførsel eller emosjonell. Dette kan tyde på et hyperaktivitetsproblem som skal diagnostiseres av en spesialist.

Læring og Livskvalitet for barn i Øst-Afrika (November 2019).