selv ha en imaginær venn Det er en del av den normale utviklingen av barnet og derfor er det ikke en sykdom eller lidelse, vi må vite hvordan vi skiller det fra andre fenomener som kan medføre noen slags problemer i barnet og i noen tilfeller vil kreve barns intervensjon. profesjonell for å hjelpe barnet til å møte det og overvinne det.

Dette er manifestasjoner knyttet til fenomenet imaginære venner som foreldrene kan bekymre seg for og gå til en spesialist:

Self-sentrert tale: såkalt et av stadiene av språkutvikling, hvor barnet vil slutte å snakke eksternt og fortsette å tenke, mellomtiden skal produsere denne typen tale, som preges av å være beskrivende, om hva gjør eller tenker, men uten samspill med noen imaginær venn.

Fabulations som en måte å svare på: Det er ikke så mye en lekopplevelse av barnet, men en tendens til å svare på en fantasifull og fantasifull måte, alt uten å forsøke å bedra.

Opplevelser av traumatiske hendelserDisse er enkle å identifisere, for så vidt de blir observert og forstått, siden de pleier å være repeterende, når det gjelder deres kontekst og innhold, og genererer alltid stor angst og nervøsitet for barnet.

Falske imaginære venner: De er imaginære venner som har en undertrykkende og negativ personlighet for barnet, noe som gjør spillet ikke noe som er ønsket og ønsket, men unngått, forbundet med høyt stressnivå, frykt og i noen tilfeller psykiske problemer i familiemiljøet hvor den utvikler seg.

Building a Marsbase is a Horrible Idea: Let’s do it! (November 2019).