På tidspunktet for velg en barnepike Idealet er å kunne velge mellom flere kandidater eller kandidater. Mennene er like godt kvalifiserte til å opptre som våre barns omsorgspersoner - etter et utvalgssamtaler, og å presentere referanser, siden erfaringen på dette feltet er et pluss.

Hvis du er en røyker, hvis du har førerkort, hvordan du vil løse en nødsituasjon - et fall, for eksempel - hvilke spill du kjenner og øve med barn, hvor alvorlig det er, hvis du har andre jobber, dine fremtidsperspektiver ... er spørsmål viktig som er en del av spørreskjema Det anbefales å forberede på forhånd når du velger en kenguru for barna dine.

I tillegg til å kjenne henne, tjener intervjuet også å se hvordan hun melder inn og utvikler seg med barna, som må være til stede.

På den annen side er mange av de som tilbyr for å ta vare på barn, utlendinger. I så fall er det praktisk at du snakker Castilian korrekt, og at du deler, eller i det minste forstår, vår måte å gjøre ting på. Selvfølgelig kan dette valget gi deg et pluss hvis du vil at barna dine skal bli kjent med andre språk og til og med skikker.

Når du har valgt babyssitteren, må vi være veldig presise om hva som vil være deres spesifikke ferdigheter, tidsplanen som må oppfylles, og også sørge for at det er balanse mellom det som kreves og hva som er betalt, spesielt når de også utfører husarbeid.

Toy Master Comes to Toy School (November 2019).