Ofrene for cyberbullying eller ciberbullyingNår sistnevnte har opphørt, må de lære litt etter litt å gjenopprette selvtillit og tillit til mellommenneskelige forhold, før de vender tilbake til livet de ledet. Det er en sakte prosess, som vil avhenge mye på den tiden du har blitt utsatt for trakassering og nedgangen det har produsert i din personlighet.

Det vil under alle omstendigheter være nødvendig at offeret for cyberbullying blir ledsaget i denne prosessen med å omorganisere livet av en psykolog, som skal lære og hjelpe ham med å takle stressende situasjoner, samtidig som han arbeider for å styrke selvtillit, og også søke rehabilitering av de sosiale forholdene, samt å returnere for å gjenopprette en normal ytelse i sine faglige oppgaver, for hvilke en rekke teknikker som:

  • Trening i stress-inokulering.
  • Kognitiv atferdsterapi.
  • Arbeidsterapi

Tilsvarende kan behandling innebære bruk av psykotrope legemidler til behandling av lidelser som kan oppstå på grunn av cyberbullying, for å redusere symptomene deres, ved bruk av antidepressiva eller anxiolytika, etter hvert som det er mulig, redusere dosen når personen gjenoppretter kontrollen over hans liv og følelser, og returnerer for å bære en rutine så vanlig som mulig.

Eksperthjelp: Hvordan gjenopprette din PC til et tidligere tidspunkt? | Telenor Norge (November 2019).