den surrogat graviditet Det er en kostbar prosess som ikke er tilgjengelig for noen, det er derfor det er så viktig at folk er interessert i Lei en livmor eller mage til leie blir informert riktig og vet fordelene og ulempene.

I USA kostnaden kan overstige 100 000 euro, men dette beløpet kan variere avhengig av noen faktorer som oppstår under prosessen:

  • Hvis de potensielle foreldrene bidrar til det genetiske materialet eller vil de velge donorer.
  • Hvis de berørte er mer eller mindre borte fra surrogatmoren og stedet hvor hun skal føde.
  • Fra den margin som de involverte i prosessen tar.
  • Om komplikasjoner oppstår under graviditet eller fødsel.
  • Av de in vitro befruktningssyklusene som er nødvendige for at den gravide skal oppnå graviditet.

Det er imidlertid andre land hvor du kan få en utleie mor til en lavere pris. For eksempel i India kan kostnaden være rundt 20 000 euro, hvorav i mange tilfeller vil surrogatmoren få omtrent en tredjedel.

I alle fall er det også praktisk å vurdere fordeler og ulemper med å gjøre det på de forskjellige stedene hvor denne praksisen er tillatt (hygieniske eller sikkerhetsforanstaltninger for moren når de fødes, utnyttelse av mafier ...).

Statens vegvesen - Barnekontrolløren (November 2019).