Når pasienten har fullført hele preoperativ prosessen og har blitt informert om hvordan man skal handle før operasjonen og risikoen ved operasjonen, vil han bli tatt til et operasjonsrom hvor anestesiologen vil anvende lokalbedøvelse, epidural eller Generelt, avhengig av hvilket område inngrepet vil bli gjennomført.

For omtrent et gjennomsnitt på to timer (intervensjonens varighet vil avhenge av mengden fett), vil spesialisten introdusere, i et tidligere merket område og hvor et lite snitt har blitt gjort, en kanyle som vil bryte de fete forekomster som vil bli suges deretter av en maskin som kanylen er festet til.

Imidlertid finnes det i andre invasive liposkulpturer andre typer i tillegg til den tradisjonelle kanylen, som for eksempel ultralyd liposkulptur. I dette tilfellet blir en sonde som avgir høyfrekvente bølger som forteller fettcellene introdusert i fettinnsatsen, noe som letter dens fjerning fra kroppen.

Hvis operasjonen er utviklet uten problem, vil pasienten bli utladet om noen timer, selv om han må gå til spesialistlegen for kontroller. Normalt er pasientene sitert på 72 timer, i en måned og tre måneder, men hver operasjon og hver person er forskjellig, og legen kan endre avtalene som anses passende.

Fettsuging: Erfaringer før og etter operasjon (November 2019).