Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) "... systematisk bruk av episiotomi Det er ikke berettiget. Beskyttelsen av perineum gjennom alternative metoder må vurderes og tilpasses. " Men ikke alle land eller alle medisinske sentre overholder det. Spania er et av landene der flere episiotomier enn ønsket er praktisert.

I dag er det en stor kontrovers, både mellom fagfolk og mellom pasienter, om realisering eller ikke av episiotomi, avledet fra misbruk av det. Det er mange fronter åpne i denne kampen.

På den ene siden er det de som er enige om å utføre det systematisk, det er kontinuerlig, om det er et reelt behov eller ikke. På den annen side, de som ikke er enige med misbruk av denne teknikken og fortaler for å bare bruke det som er strengt nødvendig.

Og også de som ikke vil bli praktisert i fødsel, til tross for risikoen for at dette kan bety for mor og barnet. Vi må si at disse er de minste.

Studier om emnet? Det er tusen, men den nåværende trenden er ikke utføre episiotomi rutinemessig og prøv å redusere det mer og mer. Ifølge WHO er denne øvelsen bare nødvendig, i det meste i 30% av tilfellene. Men i Spania er det fortsatt utført i flere tilfeller.

English subtitles video EPISIOTOMI 2 (November 2019).