For å korrekt diagnostisere en person som er smittet med stivkrampe, er det ingen effektiv og rask test, blod- eller cerebrospinalvæsketest endres. Vi kan bare regne med klinisk vurdering av legen som behandler pasienten, derfor er det kliniske intervjuet og undersøkelsen av pasienten avgjørende for en tidlig diagnose og derfor en mer effektiv behandling.

To viktige data for å mistenke en tetanusinfeksjon er historien til et sår i måneden før symptomstart og at pasienten ikke har blitt vaksinert for tetanus eller det er ukjent hvis det er vaksinert.

Ved neonatal tetanus er det nødvendig å vite under hvilke forhold for hygiene og asepsis leveransen ble utført, og om moren ble vaksinert for å bekrefte den korrekte diagnosen av tetanus.

For å vurdere alvorlighetsgraden av tetanus ledet av den smittede personen og deres sjansene for overlevelse, er det viktigste å vite tiden som har gått mellom infeksjonen og starten av symptomer, som er kjent som inkubasjonsperiode. Vi kan vurdere en mild tetanus med en god prognose som tar 10 eller flere dager å vises, og alvorlig som tar mindre enn 7 dager. Tetanus, som tar 10 til 7 dager å utvikle, er en moderat tetanus, som til tross for det har en dårlig prognose.

February 2014 ACIP Meeting -- Safety of Tetanus, Diphtheria and Acellular Pertussis (Tdap) Vaccine (November 2019).