Selv om startalderen kan være tidlig, for diagnose av mytomani eller avhengighet av å lyve en minimumsalder på 18 er nødvendig, som er når personligheten anses å være formet og etablert, den enkelte er fullt klar over sine handlinger og konsekvensene som disse bringer på andre. Unngå å forveksle med barnslige fabrikasjoner som ikke er løgn som de ikke forvrenger virkeligheten, siden dette ennå ikke er formet og barnet blander det med fantasiens fakta.

Foruten alder, i mytomani er det nødvendig å skille mellom at det er sant intensjon om å bedra, og at disse løgnene ikke er en manifestasjon av andre psykiske lidelser som faktsomme lidelser, hvor løgnen til ekstrem blir pasientens realitet; eller viser forverringen av noen kognitive funksjoner, som i tilfelle av demens, hvor pasienten på en bevisstløs måte, fylle med "oppfunnet minner" er det minnehull.

Det er også nødvendig å skille det fra de som tjener seg fra bedrag og dedikerer seg til det profesjonelt, som er kjent som en simulator, som er helt klar over løgnen til deres ord og konsekvensene de provoserer, og til tross for det de lurer på; Alt dette uten å være motivert av den beryktelse eller beundring som kan vekke hos andre, sammen med en personlighet med lav selvtillit, men det gjør det ved å søke personlig gevinst eller oppnå et bestemt mål.

Viveca Gyberg om diabetes: ”Många känner skam över att få en diagnos” - Malou Efter tio (TV4) (November 2019).