Øvre gastrointestinal endoskopi (esofagoskopi) og biopsi er den grunnleggende testen for diagnose av esophageal cancer. Andre tester som esophageal transit (tar en grøt med barium - radiologisk kontrast - og påfølgende radiografi) kan lede diagnosen og spesielt utelukke eksistensen av trakeøsofageale fistler (kommunikasjon av spiserøret med luftrøret).

Studien er fullført med bronkoskopi (for å utelukke åndedrettssystemets involvering), og nylig har en ny teknikk blitt innarbeidet, ekkoendoskopi (leting som muliggjør direkte visualisering av det indre av spiserøret og ultralydvisualisering av det indre av veggen. , samt strukturer som omgir disse viskosene - mediastinum - ved å introdusere et fleksibelt rør gjennom munnen) for å sjekke lokalområdets involvering av sykdommen, etablere dybden av lesjonen og involvering av lymfeknuter.

Utvidelsesstudien utføres med en CT-skanning av bryst og mage. Tallrike undersøkelser har vist nytten av PET-CT ved diagnosen av esophageal cancer, siden den oppdager opptil 15% mer fjerntliggende lesjoner som ikke er påvist av CT, slik at den i stadig større grad brukes til skade for den første. .

Homeopathy Explained – Gentle Healing or Reckless Fraud? (November 2019).