Det er viktig å vite at diagnose av dystoni Det er klinisk, det vil si, det er basert på symptomene og tegnene som pasienten presenterer og dens evolusjon. Det er ingen komplementær test for å bekrefte eller tilbakekalle diagnosen dystoni.

Det første trinnet er å gå til en nevrolog hvem må gjøre en detaljert personlig og familiemessig historie til pasienten, inkludert farmakologisk historie (kaste bort dystoni sekundær til legemidler), utløsere og en detaljert beskrivelse av symptomene.

I klinisk undersøkelse må unormale muskelkontraksjoner, de berørte områdene, eksistensen eller fraværet av andre medfølgende symptomer og graden av funksjonshemming overholdes.

I enkelte tilfeller og alltid individuelt, er det nødvendig å be om komplementære tester av cerebral neuroimaging (anatomisk eller funksjonell), av ryggraden, av elektromyografi, av elektroensfalografi eller av analyse, for å utelukke sekundære årsaker til dystoni.

Bekreftelse av mest arvelige primære dystonier og dystoni pluss syndromer kan gjøres gjennom genetiske studier, og når pasientens alder av presentasjon er tidlig (i ungdom) anbefales de.

Acute dystonia (November 2019).