Som det kan utledes, er dystymi en stille sykdom, med mild symptomatologi som kan gå ubemerket, og i mange tilfeller er vanskelig å etablere sin begynnelse; I tillegg må det utelukkes andre årsaker som kan ligge bak, for eksempel å oppnå diagnose av dystymi, for eksempel fysiske problemer (som hypothyroidisme) eller medisinsk opprinnelse (siden de bruker noen form for medisinering som begrunner denne tilstanden).

På samme måte må det tas spesiell forsiktighet for å skille det fra andre lidelser med lignende symptomer, som gjentatt kort depressiv lidelse eller depressiv personlighetsforstyrrelse:

  • I det første, er flere depressive lidelser opplevd gjennom livet, men disse er episodiske og isolerte, og viser en mer alvorlig symptomatologi.
  • Med hensyn til depressiv personlighetsforstyrrelse, er dette en permanent funksjon hos personen, så kan du diagnostisere dystymien hvis du hadde en sen start.

Til tross for det foregående bør det bemerkes at dysthymi vanligvis oppstår sammen med andre fysiske og psykiske lidelser. Blant de første vil være kronisk smerte, fibromyalgi og irritabel tarmsyndrom; Blant psykiske lidelser er det vanligvis tilstede sammen med stor depresjon i 40% av tilfellene, som kalles dobbelt depresjon; men det kan også ledsages av angstlidelser, særlig panikklidelse.

7 Signs You May Have High Functioning Depression (November 2019).