Den sjenerte personen er spesielt preget av sosial inhibering og ønsket om å gå ubemerket. Den store forskjellen mellom sjenert folk og de som har lidelsen kjent som sosial fobi, er at den sistnevnte ville elske å ikke kunne hemme og sosialt samhandle tilfredsstillende. Imidlertid trenger sjenerte mennesker ikke nødvendigvis å forholde seg til andre mennesker. I alle fall er det et godt forhold mellom sosial fobi og sjenerøshet.

Vi kan definere en profil med de viktigste egenskapene til sjenerte mennesker. Disse er:

  • De viser tendens til introversjon (de har en tendens til å låse seg opp).
  • De har det vanskelig å uttrykke sine følelser.
  • De viser høy grad av angst i sosiale situasjoner, så hvis de kan, kan de unngå dem, eller de kan tåle dem med mye ubehag.
  • De foretrekker å gå ubemerket, siden de ikke liker å være sentrum for oppmerksomheten.
  • De har en tendens til å rødme lett.
  • De åpner ikke åpenbart sin mening, så noen sjenerte mennesker handler på en aggressiv-passiv måte (de konfronterer hverandre på ryggen).
  • Ofte venter de på "hva de vil si".
  • De liker ikke å føle seg observert, siden de vanligvis føler seg dømt.
Hvis du vil vite om profilen din ligner på disse egenskapene, utfører vi vår sjukhetstest for å kontrollere ditt følelsesmessige nivå i denne forbindelse.

How we afford to travel full time, becoming a travel blogger, etc | Q&A (November 2019).