den sykehusssyndrom (SEE) oppstår hovedsakelig som følge av luftforurensning som sirkulerer i anleggene. Dette skyldes en sum av faktorer som skyter miljøet, forårsaker ubehag hos de mest sårbare menneskene. Noen av dem er relatert til materialene som brukes til konstruksjon, andre til hygiene og kan til og med hende ut fra forholdene som er opplevd i miljøet.

De viktigste agenter forårsaker denne forurensningen og derfor årsaker til sykehussyndrom De er:

  • kjemisk: som karbondioksidet som vi utdriver når vi puster, flyktige organiske forbindelser eller støv.
  • biologisk: hovedsakelig bakterier, sopp og kvaler tilstede i ventilasjonssystemet i bygningen.
  • fysisk: for eksempel dårlig eller overdreven belysning, støy, vibrasjoner, fuktighet, dårlig ergonomi på arbeidsutstyret, ubehagelige lukt eller variasjoner i temperatur.
  • psyko: I bygningene som er bestemt for arbeid, påvirker også aspekter knyttet til organisering av arbeidsdagen, det personlige arbeidet som personellet gjør, eller forholdet til følgesvennene.

Ifølge helsemyndighetene er det anslått at omtrent en av tre moderne bygninger kan bli påvirket av ESS.

Historie Årsaker til 2 verdenskrig (November 2019).