den elektriske ulykker kan forekomme i ethvert miljø der det er elektriske apparater eller kabler. De fleste elektriske ulykker oppstår i arbeidsmiljøet og i hjemmet, og mange av dem er forårsaket av uaktsomhet eller mangel på oppmerksomhet ved bruk av maskinen.

Kjenner årsaker til elektrocution eller elektrisk ulykke og tar dem i betraktning bidrar til å unngå disse typer problemer:

  • Utilsiktet kontakt med ubeskyttede eller ødelagte kabler som er innen rekkevidde.
  • Håndtering av defekte elektriske enheter.
  • Manipulering av stikkontakter uten kjennskap til elektrisitet.
  • Høyspenningslinjer: I tilfelle av disse linjene er det ikke behov for direkte kontakt, slik at en elektrifisering finner sted, men når det er så mye spenning, kan gnister flyve som kan forårsake en elektrisk lysbue uten nødvendigvis å berøre kablene.
  • Lyn.
  • Ulykker på jobb på grunn av manglende kontroll av maskiner.
  • Ulykker på grunn av uaktsomhet og forsiktighet på arbeidsplassen. Ikke utfør prosedyrene i henhold til den utformede protokollen, misbruk av beskyttelse ...
  • Når det gjelder små barn, kan de sette gjenstander i stikkontaktene eller bite og bryte ledninger.

Das Phänomen Bruno Gröning – Dokumentarfilm – TEIL 2 (November 2019).